دیروز داشتم به مکانی وارد میشدم که مثل خیلی مکان های دیگر روی تابلویی نوشته شده بود: 

توجه  توجه  این مکان مجهز به دوربین مداربسته می باشد

چیزی شبیه این که من درست کردم:


   اما یک آدم ظریف و صاحب دلی ،کلمه "مکان" را با خودکار خط زده و به جای آن نوشته بود"جهان"  ، و معنی ژرفی پیدا کرده بود(مانند جمله: عالم محضر خداست...)


پس من هم اینطور درست کردم:


تاسف بار اینکه، ازتابلوی اول بیشتر از تابلوی دوم حساب می بریم!

  م.ر.ندیم پور