پارک شهر parkeshahr

سایت فرهنگی ، ادبی،اجتماعی ................ "روزمره گی آفت است. سعی کنیم هر روز یک کلمه جدید بیاموزیم."

۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

داستانک :دفتر اعمال -

دربهترین جا برای خودش قبری خریده بود، در سفر حج،کفن گران قیمت ومتبرکی تهیه

کرده بود.سال پیش هم گران ترین سنگ قبر سیاه را سفارش داده بود. تنها چیزی که

برای سفر آخرت کم داشت ، دفتر اعمال سفیدی بود که هرچه گشت وپول خرج کرد،

نتوانست تهیه کند.....!

      از داستانکها        م. احتشام                                            h27

۳۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

درکارگه هستی چون عشق پدیدآمد-

در کارگه هستی، چون عشق پدید آمد       در نوع پرستیدن،یک سبک جدید آمد

انوار علی ع تابید، مهرش چو هویدا شد       تعظیم کنان بر او ،بس جمله مرید آمد

بر کنگره هستی ،با رمز چنین حک شد       "بر جنت و بر دوزخ، یک شاه کلید آمد

بی حب علی اعمال،هرگز نشود مقبول       با مهر علی شیعه، هم روی سپید آمد"

         م.ر. ندیم پور


میلاد شاه ولایت علی ع مبارک باد

۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۰:۰۹ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

حکایت کریم خان زند و امنیت-

کریم خان زند عادت داشت صبح زود در حیاط ارگ کریم خانی ناشتایی بخورد ومقرر کرده 

بودکه پس از ناشتایی درب ارگ را بگشایندتا مردم مستقیما به او رجوع کنند وعرایض خود

رابگویند،به ویژه اگر ظلمی برآنها رفته باشد تا خودکریم خان شخصا از او رفع ظلم کند واین

جدای ازگزارشات چشم وگوشهای کریم خان در بین مردم وحتی سرکشی شخصی با 

لباس مبدل دربین مردم برای اطلاع از احوالات آنها بود. یک روز صبح...   بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب...
۲۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۳:۵۸ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

اینشتین و دین -تمثیل زیبا-

"اعتقاد به اینکه معیارهای موجود برای عالم هستی عقلایی است(یعنی به وسیله عقل 

قابل درک هستند)، خاص محیط دین است. دانشمندانی که چنین عقیده وایمانی

نداشته باشند برای من قابل تصور نیست واین وضع را به وسیله این تمثیل می توان 

مجسم ساخت که:

(علم بی وجود دین،شل  و دین بی وجود علم،کور است)"


آلبرت اینشتین                                h26   albert einstein

۱۲ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

قطعه ادبی-مناظره توانگرزاده با پسر درویش-

توانگرزاده ای را دیدم برسر گور پدر نشسته وبا درویش بچه ای مناظره که:
صندوق تربت ما سنگین است وکتیبه ای رنگین دارد و فرشی از مرمر زیبا برآن
وخشت پیروزه درآن به کاربرده، به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم
آورده ومشتی خاک برآن پاشیده...
درویش بچه این سخن شنید وگفت: تا پدرت زیر این سنگ های گران
جنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد..!

      گلستان سعدی
۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۳:۰۹ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

ربا برای عبادت !

من پیر مردی را میشناسم که ساکن صف اول نماز است، وهر وقت کسی از او

پول نزولی(ربا) قرض می خواهد، ابتدا استخاره می گیرد و وقتی خوب آمد! ، با

بابهره سنگین قرض می دهد.چون اعتقاد دارد کار خلق خدا را راه می اندازد و

عین عبادت است.!     اما....

درهمین مسجد جوانی را میشناسم که نه تنها برق مسجد را بلکه

برق منزل نمازگزاران را هم در حد توان صلواتی درست می کند،

چون اعتقاد دارد خدمت به خلق خدا عبادت است...

    م.ر ندیم پور            3-2-93                            h24

۰۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۰:۲۴ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

داستانک 2-اتاق عمل

دراتاق عمل متوجه شد که در تشخیص بیماری اشتباه کرده

ولی بخاطرحفظ آبرویش به عمل ادامه داد...فرداصبح موقع

ویزیت بیمارش،یک چک 15 میلیونی به او داد وگفت:

انسان با یک کلیه هم می تواند زندگی کند،ولی بدون پول نه!


ازداستانکهای م. احتشام                         h23                 93--2-3

۰۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور