سلام
محمدرضا ندیم پور      mohammad reza nadimpour
اهل تهران. متاهل
علاقه مندی: ادبیات،تاریخ،،هنر، وهرمطلب خواندنی با ارزش که چیزی از آن بیاموزم،
دلمشغولی: ،موسیقی، فیلم،،هنرهای نمایشی
دستی در: نوشتن شعر،داستان،نمایشنامه،مقاله
اعتقادی: خط قرمز من خدا،قرآن وچهارده معصوم است.غیر از اینهاازهمه چیز وهمه کس 
می شودانتقادصحیح کرد.
تخصص شغلی: الکترونیک ومخابرات(برای آشنایی بیشتر به صفحه باستان تلکام، سر بزنید)
بهانه وبلاگ: در هرجمع خصوصی وعمومی که صحبت می کردم ،به من میگفتند خوب چرا
یک وبلاگ درست نمی کنی؟...(بدبین نیستم، فکر کردم می خواهنداز شر صدا و پر حرفی
من راحت بشوند..! ) (البته اثرش را گذاشته ودرجمع کمترحرف میزنم وبه همه می گویم
به وبلاگم سری بزنند...)
هدف وبلاگ:  نوشتن وانتشارمطالب جدیدوآنچه در آرشیو دارم وانتقال وتبادل اندیشه ها
بادوستان وتمام آنهایی که دراین روزگاراز هم دورافتاده ایم،ومن پذیرای آنها هستم.