پارک شهر parkeshahr

سایت فرهنگی ، ادبی،اجتماعی ................ "روزمره گی آفت است. سعی کنیم هر روز یک کلمه جدید بیاموزیم."

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

..(((دانایی موجب رنج است )))..

از خیلی وقت پیش تاکنون در دانشگاه سوربون فرانسه در کلاسهای تاریخ و جامعه شناسی  برای دانشجویان داستانی از حواشی انقلاب کبیرفرانسه تعریف می شده است که بسیار قابل تامل است:

می گویند در سلسله اعدامهای جریان انقلاب ، سه نفر که یکی وکیل ودیگری یک فرد روحانی ویک دانشمند(فیزیکدان) را پای گیوتین آوردند که بایستی اعدام میشدند.

ابتدا فرد روحانی پیش قدم شد .وقتی از او پرسیدند آیا تقاضای بخشش یا حرفی برای گفتن دارد یا نه، خیلی محکم گفت :

فقط خدا ، خدا ، خدا ....    جلاد طناب گیوتین را رها کرد وتیغه پایین آمد ولی در نزدیکی سر او متوقف شد!

مردمی که نظاره گر بودند فریاد زدند رهایش کنید به این وسیله خدا حرفش را زده اوبیگناه است. وبه این شکل روحانی راآزادکردند ورفت.

پس از آن به وکیل گفتند: اگر حرفی داری بگو.  او هم گفت: من مثل آن روحانی خدا را نمی شناسم.فقط میتوانم بگویم عدالت عدالت عدالت.  سرش را زیر گیوتین گذاشته وطناب را رها کردند ولی این بار هم تیغه در نزدیکی گردن وکیل متوقف شد و مردم فریاد زدند که رهایش کنید عدالت حرفش را زده است!  وبدین ترتیب وکیل هم آزاد شد.

پس از آن از دانشمند پرسیدند حرفی برای گفتن داری؟

دانشمند(فیزیکدان) گفت: من مثل آن روحانی خدا را نمی شناسم ومثل وکیل با عدالت آشنایی ندارم. فقط میتوانم بگویم علت گیر کردن تیغه گیوتین بخاطر وجود یک گره در طناب است که جلوی حرکت تیغه را میگیرد!

تیغه و طناب رابررسی کردند و پس از باز کردن گره ,  سر دانشمند را روی کُنده گذاشته وطناب را رها کردند وتیغه گیوتین پایین آمد و سرازبدن مرد دانشمند جدا کرد!!

 نتیجه اینکه : 

 گاهی باید زبان را نگه داشت وهرحقیقتی را بر زبان نیاورد

 ونیز چه فرجام تلخی دارند آنان که به گره ها اشاره میکنند!!


   

                 م.رندیم پور        h777

۲۴ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۲ ۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

سیاره جهنم !!!

 شاید این جهان،

  جهنم سیاره دیگری باشد...!!!

   آلدوس هاکسلی

۱۹ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۰۱ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

پیامکهای به ظاهرمذهبی ولی اسراییلی !

پیامکهای به ظاهر مذهبی ولی اسراییلی 


مثال :

ختم شش میلیون صلوات تقدیم به شیرخوار امام حسین...سهم شما شش صلوات و ارسال به شش عاشق حسینی.لطفا قطع کننده زنجیره نباشید...


مثال دوم:

تا پیام را دیدی هشت بار بگو یا ابوالفضل وبرای هشت نفر بفرست.همین الان خبر خوشی میشنوی و...


مثال سوم :

 ...نذر صلوات گرفتیم واسه امام ... 

سهم شما فلان اندازه اگر انجام نمیدهید خبرم کنید تامدیون نشوید...(و مثالهای دیگر)


نظر مراجع تقلید

🌺آیت الله صافی گلپایگانی:

به طور کلی این پیامها باید مدرک صحیح شرعی داشته باشد و در غیر این صورت ارسال آنها برای دیگران جایز نیست و باید از آنها جلوگیری شود.

🌺مقام معظم رهبری:               هیچکدام ازاین پیامها واقعیت واعتباری نداردوحرام است

🌺آیت الله مکارم شیرازی:

هیچکدام از این امور اعتباری ندارد و سزاوار است مردم به این کارها دامن نزنند...

🌺آیت الله موسوی اردبیلی:

اینگونه نوشته ها اعتبار ندارد.

🌺آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی:

...انتشار بعضی از این پیامها موجب وهن شریعت و دین میشود و لذا جایز نیست و هیچگونه الزام شرعی هم در تکثیر متوجه دریافت کنندگان نیست

 قابل توجه اونایی که میگن واسه چند نفر بفرست تا حاجت بگیری . پس در جریان باش :


هنرى لیونر (فقیه دینى اسرائیل) : ما با طراحى پیامهاى فارسى و آوردن نام پیامبر و ائمه درپیامها مینویسیم آنرا براى ١٠ نفر بفرست تا معجزه ببینى !

با گذشت زمان مسلمانان میبینند خبرى از معجزه نیست پس آنرا خرافات تلقى کرده و اینگونه ایمانشان را کم کم ازدست میدهند

[ مردم باید از ارسال این پیامها خوددارى کنند تادشمنان نتوانند با توسل به اهل بیت دست به گسترش باورهاى خرافى و در نهایت سست کردن باورهاى دینى بزنند ]

منبع : سایت تبیان

Channel :@mojeakar

۱۲ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۱۰ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

تسلیت آتش نشان های فداکار

ت

۰۱ بهمن ۹۵ ، ۰۷:۰۸ ۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور