+++++++++++++++++++++++++++++++ 

با نسیم رمضان هر چه گنه پاک شود

 اگر از جمله معاصی همه  امساک شود

فرصت عبد صدیق است که با بندگی اش

 روی ابلیس سیه گشته  و بر خاک شود

   م.ر ندیم پور


حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد