آلزایمرپلاک خانه ام یادم نیست
دراین شهر
کسی تو را نمی شناسد
این جا ته دنیاست
پایتخت فراموشی !

از دوست خوبم سهیل میرزایی - وبلاگ خرده داستان