کتاب " معنویت وشفای زندگی" اثر ارزشمند دکترولایت الله درویشی اثری متفاوت از این روانشناس تواناست. در این کتاب ضمن تشریح خصوصیات جسمی وروحی انسان و ارتباط او با قوانین مادی و معنوی حاکم بر جهان خلقت، به ما می آموزد که چگونه با استفاده  ازاین قوانین وارتباط با خدا بر دردها ی جسمی وروحی غلبه کنیم و برکت و شفا را برای خود ودیگران به ارمغان بیاوریم. فرازهای کوتاهی از کتاب:

" در جهان هستی دو نوع قانون وجود دارد: قوانین طبیعی که بر جهان مادی حکم فرماست و دیگری قوانین معنوی  که از چنان قدرتی بر خوردارند که میتوانند اثر قوانین طبیعی را چند برابر و یا بی اثر کنند.اگر قوانین معنوی درست به کار بیافتند، به شکل معجزه آسا عمل میکنند بطوریکه هر غیر ممکنی به ممکن و هر لا علاجی به علاج پذیر بدل میشود."

"ارتباط ذهن وجسم واقعیت دارد.اما ارتباط خداوند وجسم، خداوند وذهن، اساس همه شفا بخشی ها را تشکیل میدهد"

"هر اندیشه ای که از سرتان میگذرد،دارای قدرتی ویژه است. هر کلامی که برزبانتان جاری میکنید،در سراسرجسم شما و در یکایک سلولها و اتمهای وجودتان، امواجی تولید میکنند."

"هرچقدر در افکار واحساس و کلام وعمل خود،بیشتر به خداوند نزدیک شوید،برکت و سعادت بیشتری را به سمت خود جذب میکنید و نیز میتوانید بصورت انرژی آن را به دیگران منتقل کنید............ افکار و احساسات شما و الگوهای انرژی ضعیف،میتوانند،زخم معده شما را فعال کنند و در عین حال میتوانند با فعال سازی جریان انرژی، هرگونه اثر سوء آن را از بین ببرند......"

شناسنامه کتاب:

نام: معنویت وشفای زندگی        نویسنده: دکتر ولایت الله درویشی

ناشر: انتشارات تزکیه    09123844863- 66874787(021)

در 136 صفحه و قیمت فعلی 7000 تومان.