مدتی است که فیلم زیبای شهر موشها بر پرده سینماهای کشور در حال اکران است وبا استقبال بی نظیر تماشاگران کوچک وبزرگ و به دنبال آن با فروش فوق العاده در گیشه، رکورد زده است.

امامطلبی که میخواهم عرض کنم در باره نام وکلمه شهرموشهااست.!
ابتدا نظرتان را به چکیده ای از مصاحبه آقای حقانی مسئول کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران وآقای علی اکبر، پژوهشگر محیط زیست، که در "تابناک"  و در لابلای خبرها منتشر شده بود جلب میکنم.
ایشان گفته اند: در تهران به ازای هر شهروند تهرانی، چهار موش، زندگی میکنند. یعنی چیزی حدود پنجاه میلیون موش!! آنهم نه موش معمولی بلکه از نوع نروژی که به آن(RAT)میگویند که نژادی جهش یافته وبسیار خطرناک و زنده خوار است ودر صورت نیافتن غذا به موجودات دیگر حمله میکند.اما باید از جمع آوری ناقص زباله ها توسط شهرداری خوشحال باشیم چون در این زباله ها غذای کافی برای آنها وجود دارد که به روی زمین برای یافتن غذا حمله ور نشوند.(پیشنهاد میکنم متن کامل مصاحبه که نکات تکان دهنده ای دارد را حتما مطالعه کنید که آدرس آنرا در انتهای این مطلب آورده ام).
نکته قابل تامل ذکر شده در این مطلب این است که،روشهای غلط وناقص شهرداری در مبارزه با این موشها، پنهان کاری در اطلاع رسانی، اصرار بر استفاده از روشهای ناکارامدوپرهزینه خارجی،و... باعث شده که این موشها مقاومتر وتکثیر شوند.
تاسف بار اینکه در یک مورد این پژوهشگر با کمک شهرداری منطقه پنج از یک روش ابتکاری بیولوژیک برای ازبین بردن موشها استفاده کرده ونتیجه بسیار خوبی گرفته وبه تائید هم رسیده است اما شهرداری تهران حاضرنیست از این روش آزموده شده وکارآمد استفاده کند.
نتیجه اینکه اگر در عرصه مدیریت شهری به سلامت شهروندان و پاک بودن محل زندگی مردم به دیده اهمال نگریسته شود، دیگرخدمات شهرداری از جمله عمرانی(پل ها وبزرگراه ها و...) تحت الشعاع آن قرار میگیرد وشعار مدیریت جهادیرنگ می بازد. کما اینکه شعار به اندازه کافی وجود دارد واکنون زمان عمل گرائی است چون این شهرداری نزدیک به یک دهه وقت کافی برای اثبات واقعی بودن مدیریت جهادی خود داشته است و سهل انگاری در مورد مبارزه با موشهای خطرناک وآلوده،وتکثیرزیادآنها،تهرانراشهرموشهاکرده است.!    
                                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
     م.ر.ندیم پور                          برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجاکلیک کنید.