پارک شهر parkeshahr

سایت فرهنگی ، ادبی،اجتماعی ................ "روزمره گی آفت است. سعی کنیم هر روز یک کلمه جدید بیاموزیم."

داستان کوتاه---- " مجازات "

چند وقتی است که سواری با ماشین شاسی بلند را تجربه می کند. حالا دیگر یک مقدار از بالاتربه دیگران نگاه میکند. از بالا که نگاه میکند انگار بر همه چیز مسلط است. یاد اینکه با ماشین فکستنی اش همین خیابان ها را طی میکرد، باعث میشد مرتب سر تکان دهد و زیر لب چیزهائی بگوید که خودش می داند.

حالا قانون مدار شده و دلش می خواهد همهُ قانون شکنان ترافیکی را مجازات کند.! آنها که یکطرفه و خلاف می آیند، آنان که جای ممنوع پارک می کنند،آنها که در جای خلاف دور می زنند و مسافر کش هائی که همین طوری وسط خیابان مسافر پیاده و سوار می کنند و موتوری هائی که... اصلا یاد موتوری ها که می افتد، خون جلوی چشمانش را می گیرد.

گاهی در حال رانندگی به عمق خیال می رود و خود را در حال مجازات کردن موتوری ها می بیند، بخصوص آنها که پیک هستند یا بارِ زیاد از حد می برند. 

- اصلا موتوری ها را نمی شود بخشید! خلاف می کنند و همیشه هم طلبکارند.قانون هم طرَف آنها را می گیرد. اگر...

که یکباره صدائی او را به خود می آورد و یک موتوری که از روبرو و خلاف جهت می آمد،از کنارش به سرعت رد می شود ودسته اش، آینۀ ماشینش را می کوبد و عبور می کند. 

بلا فاصله روی ترمز میزند و در آینه که نگاه می کند، فقط می بیند موتوری دستی تکان داده و دور می شود. سریع در را باز میکند و بیرون می پرَد و فریاد میزند: اگه مردی وایسا تا حالیت کنم، مرتیکۀ...

اما چه ناسزای بیهوده ای! سری تکان می دهد و تازه متوجه می شود که به خیابانی رسیده که از آن متنفر است، خیابان فرعیِ باریک که تازه نیمی از آن را هم برای فاضلاب کنده و حصار کشیده اند و بقدری باریک شده که ماشین به سختی رد می شود. حال چگونه موتوری از کنارش رد شد و زیر ماشین نرفت، جای تعجب دارد!

آینه بغل ماشین را وارسی می کند. رنگ پشتش رفته و حال گیری اول صبح، شروع شده است. صدای بوق یک تاکسی در پشتِ ماشینش که چند بچه مدرسه ای داخل آن است، او را به خود می آورد. با قیافه عبوس، دستی به علامت " چه خبرته ؟ " تکان می دهد و می خواهد سوار شود که بدنش از سرما می لرزد. تازه متوجه شده که بیرون چقدر سرد بوده و بخاری ماشین شاسی بلندش،چه گرم و مطبوع.،

برف دیشب و سرمای اول صبح، خبر از یخبندان می دهد. حرکت میکند در خیابانی که از آن متنفر است. اواسط خیابان، شهرداری برف ها را به کناره ها رانده و دربعضی قسمت ها، تپه های برفی در کنار خیابان درست شده است.

باز هم در خیالش خود را عالی ترین مقام قضائی می بیند که آن موتوری را مجازات می کند: " - 5 سال حبس و مصادره و انهدام موتورسیکلت و ابطال گواهی نامه !! "

مجازاتی سنگین که از نظر او کاملا بجاست!

با نگاهی به آینه می بیند که تاکسی پشت سرش به داخل کو چه ای پیچید که ظاهرا مدرسه ای در آن بود. سرعتش را کم میکند و باز به خیالات فرو می رود. این بار پیمانکار فاضلاب و شهرداری و بقیه را به خاطر فرار از مسئولیت، مجازات می کند.

کشمکشها و بگو مگوهائی که در خیالش با آدم های دیگر و البته مقصر! دارد، یک لحظه او را رها نمی کند. شاید این وضع نتیجه یک عمر سر وکله زدن توی ترافیکِ این شهر شلوغِ قانون مردۀ بی در و پیکر است. گاهی خودش هم فکر میکند که زیاده روی می کند.ولی به خود می گوید: "دیگه اعصاب نمونده. هر کی راه افتاده یه ماشینی ، وانتی، موتوری،چیزی خریده و اومده تو خیابون، بدون رعایت قانون، هر کاری دلش می خواد و هر جوری که خودش بخواد رانندگی می کنه، کسی هم نیست جلوشونو بگیره."..

در همین فکر بود که توجهش به جلو جلب شد. از روبرو و باز هم در جهت خلاف، یک موتوری در حال آمدن بود و جالب اینکه گاهی چراغ میزد که یعنی آماده باش و راه بده که رد بشوم.

از دیدن این حالت داشت منفجر میشد: عجب پُروئیه ! خلاف میاد، چراغم میزنه! بدبخت،اگه راه بهت ندم و از روت رد بشم، اینجا دیگه قانون میگه مقصر توئی!

وداخل ماشین انگار که موتوری میشنود داد زد: اصلا یه درسی بهت میدم که یادت نره..

فکری شیطانی در ذهنش گذشت. از آینه عقب سریع نگاه کرد، ماشینی پشتش نبود.به جلو نگاه کرد شاید 20 متر جلوتر تپه ای از برف کنارخیابان وروی جوی آب و پیاده رو را اشغال کرده بود و خیابان هم باریک وخلوت بود.

زیر لب گفت: حالا می فرستمت کمی برف بازی!!

سرعت ماشین را کمترکرد وکمی به راست کشید تا جائی که  سمت چپش مقداری جا باز شد و به موتوری که مرد تنومندی با اورکت بزرگ و کلاه سیاهی روی سرش ، نزدیک تر میشد،چراغ زد که بیا و رد شو... 

هنوز چند متری به ماشین مانده بود، که ماشینش از کنار تپه برفی رد شد و یک آن ،فرمان را به سمت موتوری که در حال عبور بود چرخاند و در حالیکه لبخندی از کینه و بغض داشت، زیر لب گفت: برو برف بازی!

موتوری که مجالی برای واکنش نداشت، برای اجتناب از برخورد به سمت چپ او منحرف شد و طبق نقشه او به میان تپه برفی فرو رفت و او در حالیکه این صحنه را میدید و سرش را رو به عقب می چرخاند، خنده بغض دارش خشک شد! آنچه را که میدید باور نمی کرد. موتوری در حالی از او عبور کرد وبه میان برف ها می رفت که پشت مرد موتوری ،کودکی دبستانی نشسته و سر به روی کمر او گذاشته و کلاه بافتنی قرمزی سرش را پوشانده بود ولی از روبرو نمی شد او را دید.

دلش فرو ریخت . تصور چنین چیزی را نمی کرد. هنوز در بهت و حیرت بود که نفهمید چگونه حصار فاضلاب را شکافت و تا نیمی از جلو بندی ماشین در گودال افتاد و گیر کرد. از شدت برخورد ، کیسه هوا باز شدو در حالی که سر و شانه اش بین کیسه هوا و شیشه بغل گیر کرده بود، چشمش روی آینه بغل ثابت شد. درون آینه به عقب می نگریست تا شاید برخاستن موتوری را ببیند و از اضطرابش کم شود.ولی موتوری بر نخاست و پیدایش نبود. فقط کلاه بافتنی قرمز کوچک ،روی تپه شکافته شده برفی ،باقی مانده بود.

دهانش مزه شور و بوی خون گرفته و در حالی که قدرت تکان خوردن نداشت، فقط در آینه بغل، پشت سر را نگاه میکرد. با ناله و پیش خود و خطاب به موتوری میگفت: بلند شو دیگه! چیزی نشده... بچه رو بیار بیرون!...  اما خبری نبود. می خواست فریاد بزند و کمک بخواهد،که لخته های خونِ دهانش، مانع شد.

مأیوس و خیره به آینه نگاه میکرد. در خیالش امدادگران را می دید که به او و موتوری کمک میکنند و جرثقیل، ماشینِ شاسی بلندِ رئیس شرکتشان را بیرون می آورد.

      م.ر.ندیم پور     آبان 93              short story: The Doom


۲۶ آبان ۹۳ ، ۲۲:۲۰ ۱۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

سه چیز آدمو قوی میکنه ...


سه چیز آدمو قوی میکنه:
  یاد خدا
    حمایت خدا
      و اراده ای که هردو مورد بالا رو به هم پیوند بزنه وبهره ببره...

        م.ر. ندیم پور
۲۵ آبان ۹۳ ، ۰۸:۲۸ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

((((((((((((((((((( آفت های عزاداری - آسیب شناسی ))))))))))))))))))))))

بخش اول

ازآیت الله بهجت(ره) نقل است که فرموده اند:"ما نباید هیئتی باشیم ، باید حسینی باشیم"
صرف نظر از هر تعبیری که از این سخن بشود،میتوان گفت هیئتی بودن ارزش نیست بلکه حسینی بودن ارزش است. حسینی بودن یعنی حسینی زیستن و از سیره امام حسین ع  الگو گرفتن و پیروی کردن.
پس آیا هیئتی بودن بد است؟   در ادامه مطلب توضیح خواهیم داد:

ادامه مطلب...
۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۴:۲۷ ۱۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

ویژه محرم

پست ثابت          ویژه ایام محرم

در این پست بخصوص، فقط نظرات مرتبط با ماه محرم و حماسه حسینی تائید میشود

                            

۰۴ آبان ۹۳ ، ۰۴:۱۸ ۱۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

بوی بهشت در تبت!!!!!!

   لطفا این مطلب را با دقت بخوانید و اگرقصد کپی و نقل کردن برای دیگران را دارید تمام جزئیات مطلب را بازگو کنید.

آقای ح. کمالی از دوستان خوب من، یک استادی دارد در اخلاق وعرفان (تقریبا صوفی مسلک )که برای تبادل اندیشه و تحقیق در مذاهب، به شرق آسیا زیاد سفر کرده و مطالب شنیدنی بسیاری برای گفتن دارد.درسفری که دوست من با استادش به تبت (در دهه هفتاد) داشتند یک اتفاق حیرت انگیز را تجربه کردند.

ازاینجا به بعد را با قلم من ولی از زبان دوستم بخوانید:

ادامه مطلب...
۳۰ مهر ۹۳ ، ۰۴:۳۹ ۱۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

"شهر موشها" و مدیریت جهادی !

مدتی است که فیلم زیبای شهر موشها بر پرده سینماهای کشور در حال اکران است وبا استقبال بی نظیر تماشاگران کوچک وبزرگ و به دنبال آن با فروش فوق العاده در گیشه، رکورد زده است.

امامطلبی که میخواهم عرض کنم در باره نام وکلمه شهرموشهااست.!
ابتدا نظرتان را به چکیده ای از مصاحبه آقای حقانی مسئول کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران وآقای علی اکبر، پژوهشگر محیط زیست، که در "تابناک"  و در لابلای خبرها منتشر شده بود جلب میکنم.
ایشان گفته اند: در تهران به ازای هر شهروند تهرانی، چهار موش، زندگی میکنند. یعنی چیزی حدود پنجاه میلیون موش!! آنهم نه موش معمولی بلکه از نوع نروژی که به آن(RAT)میگویند که نژادی جهش یافته وبسیار خطرناک و زنده خوار است ودر صورت نیافتن غذا به موجودات دیگر حمله میکند.اما باید از جمع آوری ناقص زباله ها توسط شهرداری خوشحال باشیم چون در این زباله ها غذای کافی برای آنها وجود دارد که به روی زمین برای یافتن غذا حمله ور نشوند.(پیشنهاد میکنم متن کامل مصاحبه که نکات تکان دهنده ای دارد را حتما مطالعه کنید که آدرس آنرا در انتهای این مطلب آورده ام).
نکته قابل تامل ذکر شده در این مطلب این است که،روشهای غلط وناقص شهرداری در مبارزه با این موشها، پنهان کاری در اطلاع رسانی، اصرار بر استفاده از روشهای ناکارامدوپرهزینه خارجی،و... باعث شده که این موشها مقاومتر وتکثیر شوند.
تاسف بار اینکه در یک مورد این پژوهشگر با کمک شهرداری منطقه پنج از یک روش ابتکاری بیولوژیک برای ازبین بردن موشها استفاده کرده ونتیجه بسیار خوبی گرفته وبه تائید هم رسیده است اما شهرداری تهران حاضرنیست از این روش آزموده شده وکارآمد استفاده کند.
نتیجه اینکه اگر در عرصه مدیریت شهری به سلامت شهروندان و پاک بودن محل زندگی مردم به دیده اهمال نگریسته شود، دیگرخدمات شهرداری از جمله عمرانی(پل ها وبزرگراه ها و...) تحت الشعاع آن قرار میگیرد وشعار مدیریت جهادیرنگ می بازد. کما اینکه شعار به اندازه کافی وجود دارد واکنون زمان عمل گرائی است چون این شهرداری نزدیک به یک دهه وقت کافی برای اثبات واقعی بودن مدیریت جهادی خود داشته است و سهل انگاری در مورد مبارزه با موشهای خطرناک وآلوده،وتکثیرزیادآنها،تهرانراشهرموشهاکرده است.!    
                                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
     م.ر.ندیم پور                          برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجاکلیک کنید.
۲۷ مهر ۹۳ ، ۰۰:۵۵ ۱۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

آموختن سکوت .

بر در معبدی بزرگ لوحی آویخته بودند با این مضمون:

برای آموختن سخن گفتن به دو سال زمان نیاز است ولی برای آموختن سکوت پنجاه سال...!
                                                     learning silence                            پارک شهر.بلاگ.آی آر
۲۳ مهر ۹۳ ، ۰۱:۴۱ ۱۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

تبریک و تهنیت ، فرخنده و مبارک ......

 

گفت پیغمبر پیاپی  گفته حق ر ا به دوست

هر که من مولای اویم این علی مولای اوست

این پیامش شیعه را شهد و شفا باشد، ولی

در عمل هرکس مقامش را نکو دارد،نکوست

   م.ر.ندیم پور   عید ولایت ولی الله الاعظم علی ع مبارکباد

۱۸ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۲ ۲۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

{{{{ معجزه انس با قرآن }}}}


استادگرانقدر دکتر خرمشاهی قرآن پژوه و حافظ شناس بزرگ کشور، خاطره ای را نقل میکردند که نتیجه انس و الفت با قرآن در زندگی را به خوبی بیان میکند:


" قدیم ترها، بچه هایم برای من کفش فوتبال خریده بودند تا با انها بازی کنم. سپس به محوطه رفتند و من گرمکنی پوشیدم وکفشهای نو را به پا کردم و در اتاق به راه افتادم که به آنها بپیوندم، یک بالش بزرگ در اتاق نظرم را جلب کرد و وسوسه شدم که با کفشهای جدید یک لگد (شوت) جانانه به بالش بزنم. همین که پایم را بالا آوردم به ناگاه آیات سوره مومنون و بخصوص این آیه ... الذین هم عن الغو معرضون..(مومنون کسانی هستند که ازکارهای لغو و بیهوده روی گردانند) به ذهنم گذشت و پایم را آرام پائین آوردم و به خود گفتم: واقعا چه کار بیهوده ای است . به سمت بیرون به راه افتادم و از کنار بالش گذشتم و از آنچه دیدم دلم فرو ریخت. کودک خردسالم زیر آن خوابیده بود و اگر آن لگد را میزدم ، چون از آنجا که ایستاده بودم بچه قابل رویت نبود، فاجعه ای روی میداد و فهمیدم کلام خدا به نجاتم آمده است و من این را معجزه قرآن میدانم که از انس با قران حاصل شده است."

     م.ر.ندیم پور            Miracle of Quran

۱۱ مهر ۹۳ ، ۰۸:۵۲ ۲۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

بــــرای پـــائــــیــز !!!.......

عزیزی همیشه می گفت:


 درفصل قشنگ پائیز که برگهای خشک درختان را در زیر پا ، له می کنیم و از صدای خش خش آن لذت می بریم،

یادمان باشد که روزی به ما ، نفس هدیه کردند .!

۰۶ مهر ۹۳ ، ۰۰:۵۰ ۱۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

((((( اندیشه )))))

 بقول اکثر فلاسفه که به انسان میگویند: " تو همانی هستی که می اندیشی"  ، پس این استنباط وجود دارد که ابتدا باید اندیشیدنی وجود داشته باشد. اما چگونه بیاندیشیم؟
در واقع عموم مردم اندیشیدن را می آموزند(یا ازطریق والدین و محیط یا ازطریق استاد) اما شرط لازم وکافی اندیشیدن ، درست اندیشیدن است ونتیجه درست اندیشیدن ، درست زندگی کردن . 
بقول شهید مطهری که میگوید: "معلمی را می ستایم که به من اندیشیدن را بیاموزد،نه اندیشه ها را."
ولی خودتان بهتر میدانید که این روزها پارادایم ها را جایگزین اندیشه و ذهن پرسشگر کرده اندو کمتر کسی به آموزش درست اندیشیدن واز همه مهمترغلبه بر ترس از اندیشیدن ، همت میگمارد. گاه سالها طول میکشد وفرد،کودکی و فواید پرسشگری آن دوران را پشت سر می گذارد و درحالیکه انسان بالغی شده است،تازه با سوالاتی در ذهن ،درگیر رویدادها میشود وچون آموزش درستی ندیده،قدرت پرورش سوال وطرح آن را ندارد وآن را بصورت بازتابی بیرونی با گرایشاتی مثبت یا منفی با محیطش بروز میدهد.
همه آنچه برای درست زندگی کردن(هدف نهایی دراین جهان)لازم است،توانایی اندیشیدن صحیح ومقابله با بحرانها وبن بست ها وراهبرد عاقلانه رسیدن به هدف است واینجاست که پایداری در سختیها ودستیابی به شادیها را  می توان در سایه حکومت اندیشه بر اعمال ،معنا کرد. رهاورد اندیشیدن ، آگاهی و استقلال وآزادی است.
حال اگر فرد فرد جامعه صاحب قدرت اندیشه  باشند آنگاه اندیشیدن(مستقل) و نتیجه آن، ملاک کردار آن جامعه و شکل گیری فرهنگ آن جامعه وآن ملت خواهدبود.
پس بیاموزیم خود و به دیگران که میتوان از اندیشه های مفید دیگران بهره برد و به کار بست،
   اما ،   آنچه ما را میسازد و جاودانه میکند درست اندیشیدن ماست.

               م.ر ندیم پور                    h88                                 thought
                                                                                                
۳۰ شهریور ۹۳ ، ۰۲:۰۰ ۲۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

== آدمهای موفق با دیگران ۳۰ فرق دارند ! ==

 آدم‌های موفـق با دیـگران 30 فـرق دارند!

                                   لطفا به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب...
۲۶ شهریور ۹۳ ، ۰۰:۵۹ ۱۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

خوشبختی))))))))))))))))

  خوشبختی از آن کسی است که در فضای شکرگزاری زندگی می کند، چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد.

چه آن زمان که می دود و نمی رسد، و چه آن زمان که گامی بر نداشته ، خود را در مقصد می بیند.
چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش قلبی نیست.
                                                                                           serendipity
مطلب ارسالی از یکی ازخوانندگان "پارک شهر" آقای محبی ازجمکران.
۲۰ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۱۶ ۱۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

چی مهمتره ؟؟؟ .........................

عجب روزگاری شده !

 این روزا هر کی به خونه یکی دیگه میره، اول می پرسه: این جا "وای فای" دارید؟   به جای اینکه اول بپُرسه : اینجا " قبله " کدوم طرفه؟!  

                          کدام ؟      

                            

     نویسنده مهمان:سیدمصطفی مرتضائی نژاد                                                        h76              wifi

۱۷ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۲۶ ۱۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

تبریک

۱۵ شهریور ۹۳ ، ۲۱:۴۶ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

حکایتی شگفت از پاک دامنی!-(2)---------------------------

            

پارچه فروشی،شاگرد جوانی داشت بسیار خوش سیما و رشید که هر که اورا میدید زبان به تحسین می گشود.روزی زنی از اشراف به دکان پارچه فروش رسید و چند طاقه پارچه خرید و چون پارچه ها سنگین بود از پارچه فروش خواست آنها را به منزلش بفرستد. پارچه فروش هم از شاگرد جوانش خواست که پارچه هارا برای آن زن حمل کند وبه منزلش برساند. 

جوان از جلو و زن از پشت سرش راهی شدند. وقتی به خانه زن رسیدند زن در را گشود و وارد حیاط شدند و امر کرد پارچه ها را به اتاق ببرد ودرحالیکه جوان وارد اتاق میشد تمام درها را پشت سرشان قفل کرد.

جوان حیرت زده گفت: معنی این کار چیست؟ و زن روبنده از صورت برداشت و زیبائیش را آشکار کرد و گفت:من مدتهاست به دکان شما می آیم وتو را زیر نظر دارم وعاشق تو شده ام و امروز با این حیله تورا به اینجا کشاندم تا از تو کامجویی کنم وهمیشه مال من باشی و تورا برای همه عمر از مال دنیا بی نیاز میکنم.!

جوان درحالیکه بدنش به لرزه افتاده بودگفت: ای زن ، از خدای بترس و عفاف و حیا پیشه کن. تو شوهر داری و آبرومند،باعث نابودی آن مشو. این خواسته تو گناهی عظیم و نتیجه اش خشم خدا  و جایگاه آن دوزخ است.

زن چادرش را برداشت ودرحال نزدیک شدن به جوان گفت:من برای رسیدن به تو خیلی صبر کردم و خود را به مشقت انداختم. مطمئن باش کسی از رابطه ما مطلع نخواهم شد.بعداز این درجای دیگری برایت مسکن میگیرم وخودم به سراغت می آیم وتو هم برای همیشه از نوکری وشاگردی معاف میشوی.تو بهتر از این چه میخواهی؟

جوان پاک دامن خود را عقب کشید وگفت: ای زن، خدا که از همه چیز مطلع وبر همه کار ناظر است. بیا واز این گناه بگذر وپاک دامنی  پیش گیر، اینها وسوسه شیطان ونفس است . پس بدان که من هرگز به این کار راضی نخواهم شد.

زن که دید زبان حیله وافسونگری در این جوان گارگر نیست، زبان به تهدید گشود که: من برای وصال تو همه کار میکنم واین را بدان اگر به وصال من تن ندهی اکنون به میان حیاط وکوچه میروم و موی پریشان وشیون کنان تو را بعنوان متجاوز وخیانت کار معرفی میکنم و یقین بدان که مردم حرف مرا باور میکنند و تورا با بی آبروئی تمام تحویل داروغه می دهند و تمام عمر را درسیاهچال بسر خواهی برد. حال فکر کن با من به خوشی وعیش ونوش وثروت بسر میبری یا بی آبروئی و سیاهچال؟

جوان به فکر فرو رفت وآنچه شنیده بود را مروری کرد واندکی بعدبا لحن ملایم به زن گفت: گمانم راه اولی بهتر است که گفتی.هرچه بخواهی انجام میدهم.فقط تا تو خود را بیارائی ومهیا شوی ، من هم دست و روی خاکی خود را بشویم وعطر بزنم آنگاه به کنار تو درآیم . و زن خوشحال از این شکار بزرگ قبول کرد و جوان به حیاط رفت وآب از چاه کشید وبه موال رفت ، اما دست در چاله نجاسات کرد وتا جایی که میشد نجاست های آلوده وبد بو را به سر وصورت خود مالید و به اتاق بازگشت. زن که آراسته و آماده بود با دیدن چهره کریه وآلوده و بوی متعفن جوان، جیغی کشید و از جای جست و جوان برای درآغوش گرفتن، دستانش راباز کرد و زن در حالیکه ناسزا میگفت به حیاط گریخت و چوبی برداشت ودرب حیاط راگشود وجوان را از خانه بیرون انداخت.

جوان درحال دور شدن از آن خانه شوم، خدای را شکر میکرد که این فکر را در سرش جاری کرد تا خودرا از گناه نجات دهد و از فردای آن روز خداوند به پاس تقوا و پاکدامنی اش علم تعبیر خواب را بر سینه اش نازل کرد تا مشکل گشای مردم باشد وآن جوان کسی نبود جز ابن سیرین ، که تا امروز از علم تعبیر خوابش در همه کتب تعبیر خواب استفاده میشود.

                                                                 efaf story 2            ebne sirin

        م.ر ندیم پور

۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۳۴ ۹ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

تَلنگُرهای فرهنگی (1)<<<><>>>

 " نگذار خانه ام از چهار طرف با دیوارها محصور شود.
  بگذار تمام پنجره ها باز باشد. بگذار تمام بادها (فرهنگ ها) درون
  خانه ام بوزند. اما نگذار این بادها(فرهنگ ها) مرا از پای درآورند(خانه ام
  را ویران کنند)."
                                       
                             
                              مهاتما گاندی   Mahatma Gandhi

نگرش شما چیست؟
۰۳ شهریور ۹۳ ، ۰۱:۰۶ ۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

چندشخصیت خوب می شناسید؟****************

ما همیشه صداهای بلند را می شنویم،

پر رنگ ها  را می بینیم،

سخت ها ودست نیافتنی ها را می خواهیم،

غافل از اینکه،

خوبان ، آسان می آیند،

بی رنگ می مانند،

و بی صدا می روند...


چندنفر از این افراد را می شناسید؟ دست کم، یکی را 

اینجا بنویسید.                                   h57

۲۷ مرداد ۹۳ ، ۲۱:۵۸ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

سؤال فرشته »»»»»»»»»»»»»

فرشته از سنگ پرسید:

            چرا از خدا نمی خواهی 

            تو را انسان کند؟

سنگ پاسخ داد:

         هنوز آنقدر سخت نشده ام !

آیا براستی انسان ، چنین است؟

۲۲ مرداد ۹۳ ، ۱۷:۳۰ ۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور

حکایتی شگفت از پاک دامنی!----------------------------آورده اند که وقتی مردی بود خیّاط ــ در عفاف و صلاح؛ و زنی داشت عفیفه، مستوره، و با جمال و کمال، و هرگز خیانتی از وی ظاهر نگشته بود.

 

روزی زن در پیش شوهر خود نشسته بود، و زبان به تطاول گشاده، و به سبیل ِ منّت یاد می کرد که: " تو قدر عفاف من چه دانی و قیمت صلاح من چه شناسی، که من در صلاح زبیدۀ وقت و رابعۀ عهدم ".

 

مرد گفت:" راست می گویی، امّا عفاف تو به نتیجۀ عفاف من است. چون من در حضرت آفریدگار راست باشم، او تو را در عصمت بدارد".

 

زن را خشم آمد، گفت:" هیچ کس زن را نگاه نتواند داشت، و اگر مرا وسیلت صلاح و عفّت نیستی، هر چه خواستمی بکردمی.

 

مرد گفت:" تو را اجازت دادم به هر جا که خواهی برو و هر چه می خواهی بکن".

 

زن، روز دیگر خود را بیاراست و از خانه برون شد، و تا به شب می گشت، و هیچ کس التفات به وی نکرد ــ مگر یک مرد گوشۀ چادر او بکشید و برفت.

 

چون شب در آمد، زن به خانه باز آمد. مرد گفت:" همه روز گردیدی و هیچ کس به تو التفات نکرد ــ مگر یک کس، و او نیز رها کرد.

 

زن گفت:" تو از کجا دیدی؟". مرد گفت:" من در خانه بودم، امّا من در عمر خود در هیچ زن نامحرم به چشم خیانت ننگریسته ام، مگر وقتی ــ در جوانی ــ گوشۀ چادر زنی را گرفته بودم، و در حال پشیمان شده رها کردم. دانستم اگر کسی قصد حرم من کند، بیش از این نباشد".

 

زن در پای شوهر افتاد و گفت:" مرا معلوم شد که عفاف من از عفاف تو است".

 

 

جوامع الحکایات - محمد عوفی

===================================================

۱۵ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۲ ۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
محمد رضا ندیم پور