میلاد امید همه محرومان و عدالت خواهان

حضرت بقیه الله الاعظم عج ارواحنا فداه

خجسته و مبارک باد.