رحلت شهادت گونه رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی ص  و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی س  و امام رئوف حضرت امام رضا ع  را تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.