ابتدا شهادت مولا علی علیه السلام را تسلیت میگوییم


معرفی یک خیریه و امداددانشجویی-مردمی به نام : جمعیت امام علی ع 

این جمعیتِ داوطلبِ دانشجویی و امدادرسان و خیر از زمان تاسیس(1378) تاکنون بسیاری از کودکان آسیب پذیر  و نیازمند و در معرض خطر و نیز زنان سرپرست خانوار و در معرض خطر را تحت پوششِ آموزشی ورفع نیازهای معیشتی و حمایتی در برابر آسیب های اجتماعی قرار داده است. مددکاران این جمعیت اغلب داوطلب بوده وکارهای بزرگی در ترویج فرهنگ امداد و تکریم کودکان و زنان بی سرپرست و در معرض خطر گرسنگی ، اعتیاد، بیماری ، بدرفتاری و خشونت و انحطاط اخلاقی ، انجام داده اند.

برای آشنایی با فعالیتهای این نهاد مردمی شما را دعوت میکنم از لینک زیر استفاده کنید و چنانچه مایل بودید کمک های نقدی وغیر نقدی یا فعالیت در گروه یا مشاوره وامداد یا جذب حمایت ارگانهای صاحب امکانات را به سوی این جمعیت هدایت کنید و نیز با اطلاع رسانی به شکلی که صلاح میدانید، یاریگر باشید :   www.sosapoverty.org


این ایام وبخصوص شبهای قدر فرصت خوبی برای ابراز محبت به کودکان نیازمند این مرز و بوم است. بیائید یاریگر باشیم و یا بقول وشعار این جمعیت، مانند مولایمان کوچه گردان عاشق باشیم و با ارسال  کمکها و نذورات وهدایا و یا کمکهای قدمی و قلمی ، سهمی در ارتقائ سلامت و معیشت و آموزش این کودکان بر عهده گیریم. یاعلی.