ابتدا   مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ص را تبریک میگویم

   اما:

زمانه بدی شده است.فرقه گمراه و جعلی وهابیت که خود را اسلام راستین میداند، بیش از پیش درحال جنایت ، بمب گذاری و تبلیغ اعمال و گفتارش در میان کشورهای مختلف واسلامی است. آنها در تبلیغات رنگارنگ و فراگیر ، خود را نماینده اسلام اصیل معرفی کرده و نسبت به جذب جوانانی که از ماهیت اصلی آنها اطلاعی ندارند، از پول وهر وسیله ای استفاده میکنند. لازم است برای ریشه یابی چگونگی پیدایش و حامیان وهابیت و تعالیم گمراه کننده آنان، روشنگری  و باز شناسی شود. 

به کوشش آقای احمد یوسف پور (که خداوند توفیق و سلامتی بیشتر عطایش کند)شناسنامه و پرونده ای در ارتباط با مفتی ها و فتاوای سخیف و زشت آنها حتی راجع به پیامبر والای اسلام ص ، در قالب یک پاور پوینت تهیه شده که برای استفاده عموم وآگاهی بخشی از اعمال وگفتارشان ، لازم به مطالعه، ونشر به دیگران میباشد. پس لطفا دانلود و مطالعه و نشر دهید.

برای دانلود بر روی این شکلک ، کلیک کنید: