یا صاحب الزمان عج


        دل در غم دوری تو ،پژمرد              مشتاق تو را، فراقت ، آزرد

      مَپسند در آرزوی  رویت                 گویند همی که عاشقت مُرد

      بس منتظر قیام و  عدلت               مظلوم ، چه سالها که نشمرد

      صد قصه ی مادرانه گفتند              از آمدنت ، کلان و  هم  خُرد

      بس دیر شده ظهورت ای ماه          خون در رگ هر مبارز ، اَفسرد

      یک شیعه ویک جهان حرامی          از جور و جفایشان،چه غم خورد

      باز آ  که بهار  رویت ، آرَد                شادابی باغی که خزان  بُرد

      از وعده حق،«ندیم» دلگرم            ور نه ، ثمر از زمان  نمی بُرد

             

                  م .ر.ندیم پور                           h41

انشا الله هرچه زودتر حکومت عدلش مستقر وعالم گیر شود و انتظار پایان یابد

                میلاد حضرت مهدی عج فرخنده باد

                   download key