ولادت موصوف غزل آفرینش ٬ حضرت زهرای اطهر س  فرخنده و مبارک باد و روز مادر را به همه مادران عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنیم.

  ****★********★*******★*******★*******★*******★******   

      یا زهرا س  مقدمت مبارک

*****★*********★******★*******★*******★*******★*******