این بار شعر معروف "گرگ" از مرحوم فریدون مشیری را برای دانلود قرار دادم که میتوانید از زبان خودش بشنوید واجرایش راببینید. شعری بسیار تامل برانگیز و پر محتوا.

لینک دانلود را در زیر عکس قرار داده ام:

برای دانلود  فایل اینجا را کلیک کنید.