چون سخت گذشت ماه صفر بر آل طاها

فرمود  نبی : ماه ربیع  چو گشت  پیدا

هرکس خبر از آمدنش دهد به شادی

من هم خبر از بهشتِ او دهم به فردا

     م.ر.ندیم پور

    

حلول ماه ربیع الاول ماه ولادت فخر عالم رسول اکرم ص برشما مبارک باد.