گفت پیغمبر پیاپی  گفته حق ر ا به دوست

هر که من مولای اویم این علی مولای اوست

این پیامش شیعه را شهد و شفا باشد، ولی

در عمل هرکس مقامش را نکو دارد،نکوست

   م.ر.ندیم پور   عید ولایت ولی الله الاعظم علی ع مبارکباد