عجب روزگاری شده !

 این روزا هر کی به خونه یکی دیگه میره، اول می پرسه: این جا "وای فای" دارید؟   به جای اینکه اول بپُرسه : اینجا " قبله " کدوم طرفه؟!  

                          کدام ؟      

                            

     نویسنده مهمان:سیدمصطفی مرتضائی نژاد                                                        h76              wifi