دل دیوانه اگر فاطمه  را می شناخت........ لحظه ای از اثرجاذبه اش می گداخت

ز شعف از قدم  پاک  چنین  کوکبی.........نغمه ها در همه آفاق جهان می نواخت


ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه و به مناسبت آن، روز زن و روز مادر را تبریک

عرض میکنیم.

م.ر.ندیم پور           30-1-93                              h20